Ανανέωση Aξονικού τομογράφου και του Ακτινολογικού Τμήματος

Από το Γραφείο του Διοικητή του Περιφερειακού Νοσοκομείου Ασκληπείο Βούλας, Θεόδωρο Ρούπα, ελάβαμε ευχάριστα νέα για σύγχρονο εξοπλισμό του.

Ο Αξονικός Τομογράφος 6 τομών του Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας, εγκαταστάθηκε στο Νοσοκομείο το 2004. Τον Αύγουστο του 2014 έληξε η 10ετής σύμβαση συντήρησης. Την τελευταία 5ετία το μηχάνημα παρουσίασε σοβαρές βλάβες και κατά διαστήματα διακοπές λειτουργίας, ενώ παρέμεινε εκτός σύμβασης συντήρησης επί 3ετία (2014-2017).

Η παρούσα Διοίκηση το 2017 υπογράφει νέο συμβόλαιο συντήρησης, μονοετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης και πλήρη κάλυψη όλων των ανταλλακτικών, εκτός της λυχνίας.

Επιπλέον, η Διοίκηση από τις αρχές του τρέχοντος έτους, αναζήτησε ενδιάμεση λύση νέου Αξονικού Τομογράφου, μέσω δωρεάς, μέχρι την επικείμενη προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, βάσει της 184/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Τον Ιούνιο του 2018 παρουσιάσθηκε βλάβη της λυχνίας, της οποίας το κόστος αντικατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 90.000€. Η δαπάνη αυτή, συμπεριλαμβανομένων και άλλων προβλημάτων, κρίθηκε ασύμφορη και απορρίφθηκε η περαιτέρω συνέχιση λειτουργίας του παλαιού Αξονικού.

Η λύση που επιλέχθηκε στην παρούσα φάση, ήταν η αποδοχή της δωρεάς του Αθ. Μαρτίνου (ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ), ενός πλήρως Εργοστασιακά Ανακατασκευασμένου Αξονικού Τομογράφου 16 τομών, αξίας 130.000,00 πλεον ΦΠΑ με ταυτόχρονη Ανακατασκευή του χώρου. Ο Αξονικός αυτός, επρόκειτο να παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2018. Όμως, μετά από συνεννόηση με την εταιρεία, λόγω της επείγουσας κατάστασης, θα παραδοθεί εντός του Ιουλίου.

Ο χρόνος αποξήλωσης του παλαιού μηχανήματος, εγκατάστασης του καινούργιου, επέμβασης στη θωράκιση του χώρου που χρονολογείται από 25ετίας, αλλά και ανακατασκευής όλου του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου, θα διαρκέσει ένα (1) μήνα από σήμερα.

Ο νέος Αξονικός Τομογράφος, έχει πλήρη εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) έτη και δέκα (10) τουλάχιστον έτη εγγύησης ανταλλακτικών και αναλωσίμων εξαρτημάτων, με συμβόλαιο συντήρησης.

Παράλληλα, υλοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών των Νοσοκομείων, που αφορά κεντρικούς διαγωνισμούς. Η συνεργασία Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας Αττικής, κατέληξε στην 184/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της 1ης & 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων», συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 €, από ίδιους πόρους.

Το Νοσοκομείο μας από την υλοποίηση της παραπάνω Απόφασης, θα αποκτήσει μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικού ύψους 1.400.000,00 € και συγκεκριμένα :

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ                                                 550.000 €

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ και ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ            300.000 €

10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 400.000 €

10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 150.000 €

Για τον διαγωνισμό προμήθειας των παραπάνω μηχανημάτων έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσης, έχουν ολοκληρωθεί οι προσφορές των εταιρειών και σήμερα βρίσκεται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών από ένσταση συμμετέχουσας εταιρείας.

Καταλήγοντας, το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Βούλας, σε ένα (1) μήνα από σήμερα, λύνει οριστικά το θέμα λειτουργίας του Αξονικού Τομογράφου και τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν, τα τελευταία πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

 

Ανανέωση του Ακτινολογικού Τμήματος

➢ Το Ακτινολογικό Τμήμα τον ΙΟΥΝΙΟ του 2016 ήταν σε οριακή λειτουργία. Στο Ακτινολογικό Τμήμα του Κεντρικού Κτιρίου που καλύπτει τα Επείγοντα Περιστατικά (ΤΕΠ) και τους εσωτερικούς ασθενείς, ουσιαστικά λειτουργούσε ένας θάλαμος με παλαιό μηχάνημα 20ετίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία του Τμήματος, το οποίο εμφάνιζε συχνές βλάβες. Το Τμήμα αυτό δέχεται ημερησίως 250 ασθενείς και λειτουργεί σε καθημερινή Εφημερία 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο.

Σήμερα το μηχάνημα, έχει αναβαθμισθεί πλήρως, με χρόνο ζωής σχεδόν ενός νέου μηχανήματος. Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτουργεί δεύτερο νέο υπερσύγχρονο τραυματολογικό μηχάνημα με ανάρτηση οροφής και υδραυλική τράπεζα. Ταυτόχρονα, αντικαταστάθηκε η χρήση των κλασσικών films, από ρομποτικό σύστημα καταγραφής σε cd, με μείωση κόστους, αναβάθμιση ευκρίνειας εικόνας. Επίσης δημιουργήθηκε σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης.

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λειτουργούσε Ακτινολογικό Μηχάνημα με ψηφιοποιητή μιας θέσης. Σήμερα έχει γίνει αναβάθμιση σε νέο μηχάνημα με ψηφιοποιητή πέντε θέσεων, μειώνοντας το χρόνο αναμονής στο 1/3, των ασθενών ημερησίως.

➢ Στο Εργαστήριο Υπερήχων λειτουργούσε ένα μηχάνημα 15ετίας με μειωμένη διαγνωστική ικανότητα, συχνές βλάβες και ανύπαρκτα ανταλλακτικά στην αγορά.

Σήμερα λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο υψηλών προδιαγραφών μηχάνημα υπερήχων, καθώς και ένα μικρότερων δυνατοτήτων μηχάνημα και είμαστε σε αναμονή ενός τρίτου υπερσύγχρονου μηχανήματος, που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Πλήρης αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος, του λοιπού εξοπλισμού του και των υποδομών του, συνολικής αξίας περίπου 250.000,00€.

Β) ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, κατά την τελευταία 8ετία στηρίχθηκε κυρίως σε δωρεές, με συνοπτική αναφορά: Μηχάνημα Ψηφιακής Μαστογραφίας, Ανακαίνιση και Εξοπλισμός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών, Ανακαίνιση και Εξοπλισμός Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Αθ. Μαρτίνου), Νέο Τμήμα Υπερήχων με 3D Υπερηχογράφους, Ανακαίνιση και Εξοπλισμός Καρδιολογικής Κλινικής (Κων. Μαρτίνου), Δημιουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου – Υπερσύγχρονος Στεφανιογράφος (Κων. Λαιμού), κ.λ.π.

Σοβαρές προμήθειες από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και από δημόσιες επιχορηγήσεις, δεν έχουν καταγραφεί από το 2010 και μετά, με εξαίρεση δύο ψυκτικούς θαλάμους των Χειρουργείων και την Επένδυση Εγκατάστασης Αγγειογράφου αξίας 723.000,00€.

Η Διοίκηση, προχωρά σταδιακά σε συμβόλαια συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού, από ιδίους πόρους, δηλαδή από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και έχει προχωρήσει τμηματικά στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ –ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 1013 επισκέπτες και κανένα μέλος