ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            ΒΟΥΛΑ 28/5/10
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Α. ΠΡΩΤ. 291
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣΗ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ
(Π.Δ. 270/81, Αρθρα 194 & 240-242 του Ν. 3463/2006).

 

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βούλας προκηρύσσει φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστούν οι διοικητικές υπηρεσίες του ΚΑΠΗ Βούλας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πολεοδομικής συνοικίας “Πολιτεία” στο Δήμο Βούλας, όπου ήδη βρίσκονται τα γραφεία του ΚΑΠΗ και μεταξύ οδών που η χρήση γης να επιτρέπει καταστήματα για να μην υπάρχει όχληση των περιοίκων. Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση διοικητικών υπηρεσιών και διοικητικής υποστήριξης του ΚΑΠΗ και να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από 50 έως 100τ.μ.

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας, Πλαστήρα 5, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο, ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν μέρος μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή.

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στα γραφεία του ΚΑΠΗ Βούλας, Πλαστήρα 5, και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα νομιμοποιητικά έγγραφα της ιδιοκτησίας του καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

Μέγιστο όριο προσφοράς ορίζεται το σπό των 18.000,00 € τησίως.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Βούλας

Νικόλαος Ψαλλίδας

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 423 επισκέπτες και κανένα μέλος