ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΟ:    Προμήθεια Ανταλλακτικών
                                                                         Οχημάτων Δήμου Βούλας 2009- 2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                 
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ    Α.Μ.:  19(Λ-16)09
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα   
Πληρ.: Κούσιας Α.   
ΤΗΛ.: 213 2020000,
Fax: 210 9659208    E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 65/07-05-09 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 9453/14-05-09)
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 11 Ιουνίου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:30 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο  Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00 μ.μ της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ.  Καραμανλή Τ.Κ.  166-73  Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των ανταλλακτικών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ανά κατηγορία δαπάνης (π.χ. για το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης το ποσό αντιστοιχεί σε 3.050,00 €), η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 120 ημέρες από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213 20 20000 Υπεύθυνος  κ Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή 05/06/2009. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 425 επισκέπτες και κανένα μέλος