ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ               Κορωπί 12/05/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αριθμ. Πρωτ.: 8023
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ.
194 00 Κορωπί
Τηλ: 210-6623628,
Fax: 210-6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την
“Προμήθεια ελαστικών 2009”.
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 64.360,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η Μαΐου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628).
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 325 επισκέπτες και κανένα μέλος