ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παλλήνη 5/5/2009
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τεχνική
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας τ.κ. 153 51, Παλλήνη
Πληροφ.: Ν. Πασχαλινός
Τηλ.: 6668612 - 6666059
fax: 6667870
Αρ. Πρωτ.: 5600

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αττικής προκηρύσσει διαγωνισμό μελέτης για την εκτέλεση του έργου “Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης” προϋπολογισμού 141.862,04 €.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, την 26/5/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών ενειαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραγράφου 4α του Ν. 1418/84, και του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, σε έντυπο οικονομικής προσφοράς της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφορών γίνονται δεκτές οι εργολήπτες που ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.315,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον για έξη μήνες. Ο χρόνος ισύς των προσφορών είναι για 6 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ στο ποσό 82.198,02€ και ίδιους πόρους.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
Σπ. Κωνσταντάς


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 434 επισκέπτες και κανένα μέλος