ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Θρακ/νες: 5-5-2009
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αρ. Πρωτ.: 2166
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Αριστοτέλους τ.κ. 136 76 Θρακομακεδόνες
Τηλ.: 210-2431668 - 2432300
fax: 210-2433256

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισμού 44.839,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανάδειξη εργολάβου του έργου με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: την υπ’ αριθμόν 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν.3463/06, τον Ν.2286/95, τις υπ’ αρθιμ. Π1/7145/02 και Π1/7146/02 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/01 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19η του μηνός Μαΐου 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης την 9:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Δήμου Θρακομακεδόνων.

3. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Θρακομαδεδόνων.

4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε (ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού) 1.884,00€.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θρακομακεδόνων (υπεύθυνος υπάλληλος: κος Λιναρδάκης Κωνσταντίνος, τηλ. 210-2433855) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το κόστος παραλαβής των τευχών είναι 30€.

Ο Δήμαρχος
Ευθύμιος Οικονόμου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 430 επισκέπτες και κανένα μέλος