ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Κορωπί 13/4/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 6343
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 194 00 Κορωπί
Τηλ. 210-6623628 Fax: 210-6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμηχάλη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 60/07, του ΕΚΠΟΤΑ, κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια ενός μεταφερόμενου σπαστήρα – λειοτεμαχιστή μετά ρυμουλκού (τράκτορα), και ενός ειδικού βραχιονοφόρου φορτωτή».

Η πρ/σμός δαπάνης για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 798.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η Μαΐου 2009 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 424 επισκέπτες και κανένα μέλος