ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»


Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου: «Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαμόρφωση και τις Κτιριακές Βελτιώσεις του Κέντρου Ημέρας για Ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Τύπου», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ, στο 20% του προϋπολογισμού του έργου ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από πρόσθετους πόρους δημόσιας δαπάνης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006, Μέτρο 2.2. του Ε.Π., με αριθμό απόφασης ένταξης 131432. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 76.571,74 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο περιλαμβάνει τις κτιριακές παρεμβάσεις του οικήματος καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους και προδιαγραφές που ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη, η οποία διατίθεται εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-15:00, μέχρι και την Δευτέρα 23/3/2009.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του φορέα, Αθηνάς 2, 2ος όροφος, έως την Τρίτη 24/3/2009 και ώρα 12:00πμ (πέρας επίδοσης προσφορών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από την κα Δεσσέ Ιωάννα (τηλ. 210 3216550) στην Γραμματεία του Φορέα.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2009

 


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 572 επισκέπτες και κανένα μέλος