ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ     
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
Αριθμ. Πρωτ.: 4590
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12 τ.κ. 19400
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
Τηλέφωνο: 210-6623628 - fax: 210-6624963

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την “Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού”.

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 37.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 20η Μαρτίου 2009 στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 337 επισκέπτες και κανένα μέλος