ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πλ. Ελευθερίας – 153 512 – Παλλήνη
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Β.
Τηλ.: 210-6600716

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσίου διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων και αυτοκινήτων του Δήμου Παλλήνης για το έτος 2009.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω επισκευή ελαστικών εκτίθεται σε ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου που συντάσσεται από το Δήμο συνολικής δαπάνης σε Ευρώ έντεκα χιλιάδες διακόσια (11.200,00) (με Φ.Π.Α. 19%).

Οι επισκευές ελαστικών περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (μεταφορικά μέσα – μηχανήματα – αυτοκίνητα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

Β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της συνολικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2009 και ημέρα Τρίτη.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 20.2.2009 ημέρα Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες από 08:00π.μ. έως 2.μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-66.00.716.


Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 625 επισκέπτες και κανένα μέλος