ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας
Ταχ. Διευθ. 153 51 – Παλλήνη
Πληρ. Μ. Κακουλάκη
Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870    Παλλήνη 20/01/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 28/80 για την μαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2009 αξίας 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα ενάρξεως την 11:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου μέχρι και την 2η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.

Τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι την 2η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου (πληροφορίες κ. Κακουλάκη).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 510 επισκέπτες και κανένα μέλος