ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                          Βάρη 24/10/2008
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ.120
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π.Η.)


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Προκειμένου το Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βάρης να προβεί σε φανερή μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης οικήματος για την εγκατάσταση του Κ.Α.Π.Η.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλουν στο Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βάρης αίτηση εκδήλωσης μισθώσεως οικήματος με τις παρακάτω περιληπτικές προϋποθέσεις.

1. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ηφαίστου (πλατεία Ηρώων), Τερψιχόρης, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Λεύκης μέχρι Πλατεία Ηρώων.

2. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο εντός του μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, εμβαδού μαζί με τους βοηθητικούς χώρους 180-210τ.μ. και να έχει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση ή δυνατόν και θέρμανση, τα απαιτούμενα αποχωρητήρια, προσανατολισμό για φυσικό φωτισμό καθώς και χώρο στάθμευσης δύο αυτοκινήτων.

3. Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι από κάθε πλευρά κατάλληλο για τη χρήση που εκμισθώνεται. Οι δε απαραίτητες συμπληρώσεις και επισκευές αρύνουν τον ιδιοκτήτη και θα εκτελεστούν κατά τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα περατωθούν εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε (3) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα παραδόσεως του οικήματος και βεβαιώνεται με πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως δυναμένης να παραταθεί και για τρία (3) ακόμη χρόνια αναπροσαρμοζόμενου του τιμήματος αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Γραφεία του Κ.Α.Π.Η., στο Δημαρχείο Βάρης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με την διακήρυξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΖΙΑΡΗ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 316 επισκέπτες και κανένα μέλος