Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δήμος 3β - Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ.
Δευτέρα 18 Φεβρουάριος 2019, 19:00

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 18η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση της υπ. αρ. 357/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Διερεύνηση εφικτότητας σύνδεσης οδών Βασιλέως Γεωργίου και Καλύμνου.
 3. Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης.
 4. Λήψη απόφασης για παράταση χρόνου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: “Κτηματογράφιση – Πολεοδόμηση – πράξη Εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός Γ.Π.Σ.”.
 5. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης με τίτλο: “Διερεύνηση περιγραφή και ανάλυση της πολεοδομικής εξέλιξης της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ. 100-101 στο Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης” και γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς την Περιφέρεια Αττικής, περί πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 100-101.
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου, έτους 2019.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σχετικά με μισθώσεις παραλιών από όμορα καταστήματα.
 9. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την υπόθεση κατεδάφισης δομικών στοιχείων στην παραλία Βάρκιζας.
 10. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ.
 11. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ.
 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ.
 14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.
 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.
 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.)
 20. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ, έτους 2019.
 21. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Γυμναστικός Σύλλογος ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 22. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Α.Ο. ΒΟΥΛΑΣ, έτους 2019.
 23. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Σύλλογος ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ, έτους 2019.
 24. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2109.
 25. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, έτους 2019.
 26. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.), έτους 2019.
 27. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, έτους 2019.
 28. Xρηματοδότηση των δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, έτους 2019.
 29. Xρηματοδότηση των δράσεων του αθλητικού συλλόγου Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β), έτους 2019.
 30. Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Τίρανα της Αλβανίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefιt As You Save” στο πλαίσιο INTERREG- BalkanMed 2014-2020.
 31. Αλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 32. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
 33. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.
 34. Λήψη απόφασης στη με αριθμ. πρωτ. 2569/23.1.2019 αίτηση-αντιρρήσεις της Γεωργίας Δούρου σχετικά με βεβαιώσεις οφειλής 1.670,00 € που αφορά δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής της Ελένης Δούρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 35. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0401 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 36. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0406 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 37. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0410 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 38. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0411 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 39. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0419 τομέα ΤΤ4 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 40. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0523 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 41. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0624 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 42. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0526 τομέα ΤΤ5 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 43. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0632 τομέα ΤΤ6 (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 44. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0709 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 45. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0713 τομέα ΤΤ7 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 46. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0810 τομέα ΤΤ8 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.
 47. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριάς) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Οιτύλου 12 στην Δ.Ε. Βάρης.
 48. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (πεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελόριζου 58 στη Δ.Ε. Βούλας.
 49. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καζαντζάκη 21 στην Δ.Ε. Βούλας.
 50. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 3 στην Δ.Ε. Βούλας.
 51. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αύρας 12Α, στην Δ.Ε. Βούλας.
 52. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ζεφύρου 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
                                                                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                     NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ
 
 

Πίνακας Αποδεκτών

- Δήμαρχο κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ

- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 1. BAΔΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΠΛΑΤΩΝΑ
 3. ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ
 4. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ
 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΩΣΑΝΝA (ΝΑΝΑ) του ΚΕΒΟΡΚ
 6. ΒΑΜΒΑΣΑΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
 7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. 8. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑNΤΩΝΙΟΥ
 9. 9. ΒΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 10. 10. ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. 11. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 12. 12. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 13. 13. ΖΥΓΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 14. 14. ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 15. 15. ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ
 16. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΤΕΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 17. ΣΦΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΙΩΣΗΦ
 18. 18. ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 19. ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 20. 20. ΠΑΝΑ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 21. ΣΙΝΑ - ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 22. ΚΟΝΤΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ
 23. 23. ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 24. 24. ΔΡΟΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΙΩΑΝΝΗ
 25. 25. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΙΩΑΝΝΗ
 26. 26. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 27. 27. ΚΙΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ
 28. 28. ΔΑΒΑΚΗ ΔΗΜΗΡΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 29. 29. ΒΑΛΑΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 30. 30. ΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 31. 31. ΔΟΓΚΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
 32. 32. ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

- Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Εσωτερική Διανομή
 2. Τοπικό Τύπο – Μ.Μ.Ε.
 3. Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
 4. Ενδιαφερόμενους Συλλόγους – Φορείς - Κατοίκους.

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 280 επισκέπτες και κανένα μέλος