Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

22η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
Δευτέρα 17 Δεκέμβριος 2018, 20:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

22η Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

17-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ

Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 47605/13.12.2018

Θέματα            Ημερήσιας Διάταξης

1ο            Ψήφισμα συμπαράστασης προς τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ιλίου.                       

2ο            Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων.                       

3ο            Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α.                       

4ο            Έγκριση Κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Βουλιαγμένης και Βάρης “Κ. Μπαγλατζής”.                       

5ο            Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018.                       

6o            Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.                       

7ο            Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2019.                       

9o            Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2019                       

8o            Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2019.                       

10o            Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.                       

11o            Καθορισμός τιμήματος για το δικαίωμα παραχώρησης απλών και διπλών οικογενειακών τάφων διαρκούς χρήσεως για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης.                        

12ο            Καθορισμός τιμών οστεοφυλακίου και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης .                       

13ο            Καθορισμός χώρων ταφής στα Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου.                       

14ο            Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".                       

15ο            Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στις οδούς Φλέμινγκ & Περικλέους της Δ.Ε. Βάρης”.                       

16ο            Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Θησέως 55 & Ρέας 10 στην Δ.Ε. Βάρης για την TSPG μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Νηπιαγωγείο - "Το Σπίτι που Γελάει").                       

17ο            Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στάθμευσης ασθενοφόρου επί της οδού Δωδεκανήσου 6 στην Δ.Ε. Βούλας για την Athens Senior Care Βούλας.                       

18ο            Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του «Σχεδίου Σ.09_2 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ περιοχή Βάρης -Συνοικία Ασυρμάτου- της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης».                       

19ο            Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ 2059178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).                       

20ο            Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το έτος 2019.                       

21ο            Έγκριση και ψήφιση διάθεσης δαπάνης ύψους 6.000,00€ στις τρεις πρώτες επιχειρηματικές ομάδες που έλαβαν μέρος στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.                       

22ο            Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Δήμου.                       

23o            Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας γι ατην μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βούλας.                       

24o            Απευθείας ανάθεση για τη συντήρηση – επέκταση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων του Δήμου.                       

25o            Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.                       

26o            Έγκριση παράτασης ισχύος της μελέτης με τίτλο “Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λεωφόρου Ευελπίδων πρώην Λ. Βάρης Κορωπίου στην Δ.Ε. Βάρης”.                       

27o            Έγκριση παράτασης ισχύος της υπηρεσίας με τίτλο “Διερεύνηση συνδυαστικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου του Δήμου – υποβολή προτάσεων”.                       

28o            Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο δημοτικό στάδιο Βουλιαγμένης” και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.                       

29o            Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο “Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων”.                       

30o            Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση υφιστάμενων δημοτικών κοιμητηρίων”.                       

31o            Έγκριση παράτασης της σύμβασης “Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών.                       

32o            Έγκριση κατασκευής πέργκολας για το κατάστημα του Νικολάου Σταγάκη με την επωνυμία «BREAD CITY» στην Δ.Ε. Βούλας.                       

33o            Κατανομή (Δ’ 2018) ποσού 70.673,83€ από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.                       

34o            Κατανομή ποσού 95.950,83€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 31-10-2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.                       

35o            Κατανομή ποσού 22.916,65€ που έχει παρακρατηθεί από 01-01-2018 έως 28.02.2018 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στο Κ.Α 2119.005.                       

36o            Κατανομή ποσού 39.875,98€ που έχει παρακρατηθεί από 01-11-2017 έως 31-12-2017 από φόρο ηλεκτροδοτούμενων για τα σχολεία στον Κ.Α 0511.004.                        

37o            Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).                       

38o            Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).                       

39o            Έγκριση ή μη μεταφύτευσης ελαιόδεντρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 31 στην Δ.Ε Βούλας.                       

40o            Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 42005/8.11.2018 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε”.

                       

41o            Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΄΄VARISPORTSCLUB΄΄ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί παράλληλα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 90 & Καλαμάτας 1 στη Βάρη το έτος 2017.                       

42o            Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “SOUTH COAST” Ακτή Βούλας Α.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή 4 (Α΄ Πλαζ Βούλας) στη Βούλα το έτος 2017.                       

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 298 επισκέπτες και κανένα μέλος