Λίγο λίγο οι ακτές κολύμβησης, τα όμορφα κολπάκια του Καβουρίου και της Βουλιαγμένης εξαφανίζονται κάτω από την υπερανάπτυξη και την αλόγιστη εμπορευματοποίηση.

Ο όμορφος όρμος Ζώσκα στο Καβούρι, ξεκίνησε ένα χρόνο πριν να αλοιώνεται το φυσικό του περιβάλλον από τον μισθωτή της ταβέρνας, που πήρε από το Δήμο ΒΒΒ με σύμβαση και είναι οι κάτοχοι του ξενοδοχείου «The Margi» στη Βουλιαγμένη.

Πέραν της επέκτασης που έκανε, έσπασε βράχους, κατέστρεψε θάμνους προκειμένου να μεγαλώσει και να τοποθετήσεις ομπρέλες και ...κρεβάτια - ξαπλώστρες, χωρίς να ενοχληθεί κανένας αρμόδιος από τη δημοτική Αρχή, παρά τις παρεμβάσεις του επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών, Θάνου Ματόπουλου που τα επεσήμαινε στο δήμαρχο.

Ο δήμαρχος, το φυσικό τοπίο το είχε χαρακτήρισει “χρέπι” και επομένως με τις παράνομες επεμβάσεις γίνεται ...πολιτισμένο.

Σήμερα στο “πολιτισμένο” τοπίο προστίθεται και μία πλωτή προβλήτα για αποβίβαση πελατών, προφανώς, της ταβέρνας που έγινε restaurant Krabo και υπόσχεται τραπέζια και ξαπλώστρες πάνω στην άμμο, όπως σημειώνεται στο “Αθηνόραμα”.

Ο κόλπος είναι πάρα πολύ μικρός. Ήδη τους ντόπιους λουόμενους που κατεβαίνουν καθημερινά για το μπάνιο τους, τους έχουν στριμώξει σε μία μικρή γωνιά.

Με άδεια από το Λιμεναρχείο

H άδεια για την πλωτή εξέδρα, δόθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, (Πειραιάς, 25 -06-2019, αριθμ. πρωτ.: 3122.2-01/47698/2019), Τμήμα Β΄, Ανάπτυξης & βελτίωσης λιμενικών υποδομών (τηλ.: 213-137-4754, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: «Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση στη θέση Όρμος Ζώσκα της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών για λογαριασμό της “ΟΡΜΟΣ ΖΩΣΚΑ” Ε.Ε.».

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ προφανώς έχει συναινέσει γιατί δεν βλέπουμε καμία αντίδραση για το “εγκλημα” που επιτελείται στον κόλπο.

Και λέμε έγκλημα γιατί ο κόλπος είναι πολύ μικρός. Οι λουόμενοι με 5 χεριές βγαίνουν πάντα προς τα βράχια στην ανοιχτή θάλασσα. Εκεί δηλαδή που στήνεται η εξέδρα!!!

Στην απόφαση του Λιμεναρχείου μεταξύ άλλων σημειώνουν:

  1. Την τοποθέτηση της εν θέματι πλωτής εξέδρας συνολικής επιφανείας 37,5τμ στη θέση Όρμος Ζώσκα της Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (06) μηνών, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.
  2. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης στην/από την πλωτή εξέδρα, από και προς την ξηρά αντίστοιχα και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τυχούσες ιδιαιτερότητες της περιοχής, να γίνει με την τοποθέτηση και χρήση διαδρόμου σύνδεσης (0,6μ*2,0μ +6,0*1,5+2,5*1,5=13,95 τ.μ) με απλή έδραση στο βυθό (άνευ πάκτωσης).

(σ.σ. πού το βρήκε το λιμεναρχείο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης στην ταβέρνα; Σε νησί βρίσκεται!!!)

  1. Η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.

β. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

γ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των λουομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και κατά τη χρήση της πλωτής εξέδρας.

δ. Η κατασκευή και η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες και τα σχέδια, για τα οποία φέρουν πλήρη ευθύνη ο μελετητής και ο επιβλέπων μηχανικός. Η αγκυροβολία της να γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

Η Λιμενική Αρχή μπορεί οιαδήποτε κατά την κρίση της στιγμή να ελέγχει τον τρόπο αγκυροβολίας της πλωτής εξέδρας.

ε. Μετά την έκδοση της παρούσας Απόφασης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της χρήσης της, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 της ανωτέρω (8) σχετικής.

στ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χρηστών της πλωτής εξέδρας και των λουομένων, και να μη γίνεται χρήση αυτής για σκοπούς διαφορετικούς από αυτό για τον οποίο αδειοδοτείται (σ.σ. πώς θα προστατευθεί ο λουόμενος;;;).

ζ. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.

... θ. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους (ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες, κ.ο.κ.). Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα, να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλασσίων, συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

ι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.

...

ιβ. Ο αιτών υποχρεούται στην τήρηση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής. Επισημαίνεται, ότι η μέγιστη περίοδος παραμονής (συνεχής ή τμηματική) της πλωτής εξέδρας στη θάλασσα είναι έξι (06) μήνες, μετά το πέρας της οποίας, θα πρέπει να απομακρύνεται από αυτήν.

ιγ. Ο αιτών να ενημερώσει την οικεία Λιμενική Αρχή για την ημερομηνία τοποθέτησης και απόσυρσή της.

Για 1125 ευρώ!

  1. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της εξέδρας, ήτοι χίλια εκατόν εικοσιπέντε ευρώ (1125,00€) [ΑΛΕ 1530289001 με είδος φόρου 3102, πλέον χαρτοσήμου (33,75€ - ΑΛΕ 1110489001) και ΟΓΑ (06,75€ - ΑΛΕ 1110403001)]. Η καταβολή του εν λόγω οικονομικού ανταλλάγματος και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οικεία Λιμενική Αρχή αποτελούν προϋποθέσεις για την τοποθέτησή της.
  2. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ για ένα έτος.

... Το Λ/Χ Σαρωνικού μεριμνά για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών Αποφάσεων καθώς και την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων Γ.Κ.Λ.

ormos zoska ioulios19

 

Αμεσος κίνδυνος για τους λουόμενους

Το ανεξήγητο και μεγάλο ερωτηματικό είναι, πώς είναι δυνατόν να δίνει άδεια το λιμεναρχείο για να τοποθετηθεί πλατφόρμα που θα έρχονται σκάφη με κόσμο, όταν ακριβώς δίπλα θα κολυμπούν λουόμενοι; Να θυμίσουμε το ατύχημα που συνέβη πριν δύο περίπου χρόνια με έναν νεκρό λουόμενο που τον πήρε η προπέλα σκάφους. Να σημειώσουμε ότι ο κόλπος διαθέτει και ναυαγοσώστη, που σημαίνει ότι είναι ελεγχόμενη περιοχή λουομένων.

Το θεωρώ αδύνατον να μη συμβεί ατύχημα, όταν θα πηγαινοέρχονται μεγάλα σκάφη και οι λουόμενοι θα κολυμπούν δίπλα, πέραν της ρύπανσης από τα καύσιμα που θα πέφτουν στη θάλασσα, έστω αυτά τα ολίγα...

Για το θέμα δεχθήκαμε απανωτά τηλεφωνήματα από λουόμενους στην περιοχή, που εκδηλώνουν τους φόβους τους για ατύχημα, αλλά και ρύπανσης της θάλασσας.

Αννα Μπουζιάνη

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 471 επισκέπτες και κανένα μέλος