Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Δημαρά, τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου και τη συμβολή επιστημονικών φορέων παρουσιάστηκε (24.6.19), στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το νέο σχέδιο νόμου για τις αστικές αναπλάσεις.

Το εγχείρημα έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2018, αλλά, όπως ελέχθη στην παρουσίαση σήμερα αποτυπώνει την επιστημονική γνώση και εμπειρία επιστημόνων εθελοντών και υπηρεσιακών, που εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί.

Στην παρουσίαση ακολούθησε διαλογική συζήτηση από ειδικούς επιστήμονες, μέλη της ομάδας εργασίας, αλλά και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην έναρξη της παρουσίασης ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι δημοσιοποιείται το σχέδιο νόμου, ώστε να αποτελέσει μία διοικητική συνέχεια και χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων. Κατά την ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία του κεντρικού σχεδιασμού για τις αναπλάσεις και επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο αυτό δίνει λύση σε προβλήματα όπως της κλιματικής κρίσης στις πόλεις, την αναζήτηση και δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων και τη διαχείριση των γερασμένων κτιρίων. Το ζητούμενο είναι, το 2050 να μη χρειάζεται θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια ή καύσιμη ύλη και κατέθεσε μία “μελανή” προοπτική στο κλίμα των πόελων: «Με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου, περιοχές των πόλεων που δεν έχουν πράσινο θα μετρούν άνοδο 4, 5 και 6 βαθμούς και ως εκ τούτου θα γίνουν αβίωτες. Εκτός από τα περιθώρια πρασινίσματος που έχουμε σε ταράτσες, αυλές σχολείων, πεζοδρόμια κ.λπ., χρειαζόμαστε και νέους δενδροφυτευμένους χώρους. Επιβάλλεται ανασχεδιασμός των πόλεων και αντί να τον κάνουν οι εργολάβοι χωρίς σχέδιο και κανόνες, όπως έγινε με την αντιπαροχή, αυτό θα πρέπει να τον κάνει η Πολιτεία.

...Μπορούμε να μείνουμε παθητικοί θεατές σε μια διαρκή υποβάθμιση των πόλεων περιμένοντας την πλήρη κατάρρευση και τότε να παρέμβουμε; Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα και σε άλλες πυκνοδομημένες πόλεις.

Μπορούμε να μείνουμε παθητικοί θεατές σε μια διαρκή υποβάθμιση των πόλεων περιμένοντας την πλήρη κατάρρευση και τότε να παρέμβουμε; Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει μεγάλες αλλαγές στην Αθήνα και σε άλλες πυκνοδομημένες πόλεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Γ. Δημαράς.

Επιλέγουμε ορισμένα σημεία από άρθρα του σχεδίου νόμου

― Σε πρόγραμμα ανάπλασης εντάσσονται οι περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων πόλε­ων ή οριοθετημένων οικισμών, στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθμισης και δυνατότητες ή ευκαιρίες αναβάθμισης, αξιοποίησης και βιώσιμης διαχείρισης του πολεο- δομικού, φυσικού και αναπτυξιακού δυναμικού.

― Ως υπό ανάπλαση περιοχές μπορούν κατ’ εξαίρεση να χαρακτηριστούν και περιοχές εκτός σχεδίου πόλης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από άναρχη δόμηση και φιλοξενούν ε­ντατικές χρήσεις παραθερισμού, τουρισμού ή παραγωγικής δραστηριότητας.

― Τα ειδικά προγράμματα ανάπλασης δεν εντοπίζονται σε μια περιοχή αλλά αφορούν είτε σύνολα διασυνδεδεμένων παρεμβάσεων (δίκτυα) τα οποία διατρέχουν μια ή περισ­σότερες περιοχές, είτε σύνολα μεμονωμένων παρεμβάσεων με κοινό θεματικό χαρακτή­ρα, οι οποίες διασπείρονται σε μια ευρεία περιοχή και είναι συντονισμένες στη βάση ε­νιαίων στρατηγικών κατευθύνσεων.

Κίνηση της διαδικασίας ανάπλασης μπορεί να γίνει είτε από τον Δήμο είτε από την Περιφέρεια, το ΥΠ.ΕΝ., την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ή άλλο δημόσιο φορέα. Επίσης αίτημα για κίνηση της διαδικασίας μπορούν να υποβάλλουν ιδιώτης, ή ιδιωτική επιχείρηση ή συλλογικό όργανο κατοίκων, επαγγελματιών, ή άλλων εμπλεκομένων φορέων, ή φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Οι φορείς που κινούν την διαδικασία, ή προτείνουν κίνηση αυτής υποβάλλουν πρόταση προς τον Δήμο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από (σχέδιο) έκθεσης σκοπιμότητας. Η πρόταση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία καταγράφει τις προκύπτουσες δυνατότητες, τα ενδεχόμενα κενά της πρότασης, τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριωθεί η έκθεση σκοπιμότητας και τους τρόπους δυνητικής προώθησής της και εισηγείται εντός τριών μηνών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και δι’ αυτής στο Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται με απόφαση του ως προς την δυνατότητα ή μη υιοθέτησης της πρότασης, τον προσδιορισμό του φορέα υλοποίησης, τις αναγκαίες άμεσες ενέργειες και τους τομείς συνεργασίας και υποστήριξης του Δήμου.

...Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως και ο φορέας ανάπλασης ή ο φορέας υλοποίησης μπορούν να συνάπτουν δάνεια για την υλοποίηση έργων του προγράμματος ανά­πλασης, τα οποία εξυπηρετούν με ίδιους πόρους ή από έσοδα που θα προκύψουν από τα δανειοδοτούμενα έργα, εκτός αν άλλως οριστεί σε σύμβαση με τον φορέα α­νάπλασης.

Ο φορέας ανάπλασης μπορεί επίσης να δανειοδοτεί κατοίκους ή επιχειρηματίες ή ιδι­οκτήτες της περιοχής προκειμένου να αναλάβουν έργα, που εντάσσονται στο πρό­γραμμα ανάπλασης, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, η ανακαίνιση ή ανα­μόρφωση των όψεων, η φύτευση ακαλύπτων, η επισκευή προς επανάχρηση διατη­ρητέων κτηρίων.

σημείωμα έκδοσης: έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες για να αλλάξουμε ως περιβάλλον και κοινωνία γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, είχε χαρακτηριστεί από την υπογραφή της σύμβασης του νέου αεροδρομίου (δεσμευτικά), ότι θα γίνει μητροπολιτικό πάρκο. Για φανταστείτε έναν τέτοιο πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της Αττικής! Τώρα γίνεται μπετον... Το περιβάλλον όμως δεν περιμένει και το βιώνει αυτές τις ημέρες όλη η Ευρώπη.

 

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 617 επισκέπτες και κανένα μέλος