ιστορίες καθημερινής κρατικής τρέλας...

Εχουμε γράψει κατά καιρούς για το πέτρινο κτήριο των οδών Β. Παύλου 51 και Αισώπου, για την τύχη του και για την πρωτοβουλία της καθηγήτριας Βούλας Λαμπροπούλου να προτείνει να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Εστία Μουσών, στο Δήμο 3Β ανοίγοντας μία μακρά αλληλογραφία... Παράλληλα ενεργούσε συλλέγοντας μάλιστα και υπογραφές.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ήρθε σε επαφή με τους κληρονόμους του κτηρίου (Κληροδότημα Μάξιμου Μητσόπουλου), το οποίο σήμερα κατέχει η Ακαδημία Αθηνών και ξεκίνησε μία διαδικασία   αλλεπάλληλων συναντήσεων προκειμένου να το αξιοποιήσει ο Δήμος 3Β.

Mετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις συναποφάσισαν να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της Ακαδημίας Αθηνών σύμβαση μίσθωσης του συγκεκριμένου ακινήτου σαράντα ετών διάρκειας με μηνιαίο μίσθωμα 600 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατά ποσοστό 1,3% ετησίως, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί είτε ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε ως χώρος φιλοξενίας ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,

Μάλιστα όπως ακούστηκε από το δήμαρχο, το μίσθωμα αυτό θα κατευθυνόταν (με συναπόφαση των δύο μερών, Δήμου και Ακαδημίας) σε υποτροφία δημότη φοιτητή, της Ακαδημίας.

Και το διαξευτικό ή μπαίνει, διότι όπως είχε ενημερώσει ο δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος σε δημοτική συνεδρίαση, χρειάζεται αλλαγή της χρήσης γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι χαρακτηρισμένο αμιγούς κατοικίας.

Η παραπάνω λοιπόν συμφωνία επικυρώθηκε με την υπ. αρ. 211/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την από 29 Μαϊου 2018 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Λίγη προϊστορία

Γράφαμε τον Απρίλιο του 2015: H καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου και Βουλιώτισσα δικαιώνεται στον αγώνα της να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Εστία Μουσών το πέτρινο σπίτι στη Βούλα, ιδιοκτησία της Ακαδημίας Αθηνών, όσον αφορά την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για πολιτισμό, αφού ο Δήμαρχος είχε τονίσει ότι «δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση».

Και δικαιώθηκε γιατί απευθύνθηκε στην επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννα Μαρή, η οποία υπηρέτησε 15 χρόνια στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και η οποία κατέθεσε γνωμάτευση πάνω στο θέμα που της έθεσε η Β. Λαμπροπούλου: «Εάν οι πολεοδομικές διατάξεις του Δήμου 3Β επιτρέπουν τη χρήση κτηρίου για τον πολιτισμό, και βιβλιοθήκη, εις το επί των οδών Αισώπου 2 και Βασ. Παύλου παραδοσιακό κτήριο, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών».

Τι απαντά εν κατακλείδι η Ι. Μαρρή:

«Σαφής γίνεται η διάκριση από το νομοθέτη μεταξύ των κτηρίων χρήσεως κατοικίας ή πολιτισμού, όπου ο άνθρωπος ικανοποιεί ατομικές, φυσικές καιπνευματικές του ανάγκες, και των κτηρίων χρήσεως εμπορικής ή βιομηχανίας κλπ., όπου κάποιος ασκεί με σκοπό το κέρδος, την επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο σκοπός του νομοθέτη που ίδρυσε τέτοια διαφορετική μεταχείριση είναι η διαφορά των δύο χρήσεων και από άποψη εξωτερικής εμφάνισης του κτηρίου, και από άποψη θορύβου, κίινησης και ενόχλησης προς τους κατοίκους προκαλούμενης κατ’ ανάγκην από μια επαγγελματική χρήση. Τουναντίον η χρήση για πολιτισμό ομοιάζει προς τη χρήση κατοικίας και εξωτερικά και από άποψη όχλησης - διότι πολιτισμός και πολιτιστικές συναντήσεις μπορούν να γίνονται και στις κατοικίες χωρίς κανένας να ενοχληθεί. Δεν υπάρχει όχληση διότι η κίνηση είναι κατ’ ανάγκην μικρή και αθόρυβη και η εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου δεν διαφοροποιείται από εκείνην της κατοικίας.

Ο νέος νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α), ο οποίος προβλέπεται ότι θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες διατάξεις, προβαίνει σε νέα χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Οι προβλεπόμενες κατηγορίες κατοικίας Κ1, κατοικίας επιπέδου γειτονιάς, και λοιπές προβλέπουν σαφώς χρήσεις κτηρίων πολιτισμού (Αρθρο 16, 1.5 - άρθρο 17, 1.3)».

Και καταλήγει η Ι. Μαρρή: «Θεωρώ ότι είναι απολύτως σύμφωνη με τις ισχύουσες, παλαιές εξίσου καθώς και με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις και πιστεύω ότι η απόφαση του Δήμου να επωφεληθεί της ανιδιοτελούς προσφοράς των δημοτών, θα εμπλουτίσει το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με μια νέα πολιτιστική χρήση αναγκαία περισσότερο από ποτέ στους καιρούς μας».

Μετά τη γνωμάτευση της Ι. Μαρή, η Βούλα Λαμπροπούλου επανήλθε στη Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β. Μάλιστα στη συνεδρίαση της 31/3/15, ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, αναφέρθηκε στο θέμα και κατέθεσε τη γνωμάτευση, στο Προεδρείο. Ο Δήμαρχος είχε επιφυλαχθεί να τη μελετήσει.

 

Στο προκείμενο

Ο Δήμος μετά τη συμφωνία με την Ακαδημία Αθηνών, απέστειλε όπως προβλέπεται, τον πλήρη φάκελο (μελέτη ανακαίνισης αποφάσεις συμβουλίων κλπ.) προς την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προκειμένου να προβεί στις νόμιμες ενέργειες και ειδικότερα να εγκρίνει τη μακροχρόνια σύμβαση.  

 

ΟΧΙ από την Αποκεντρωμένη!!!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στη συνεδρίασή της (26-07-2018), αποφασίστηκε να αναβληθεί η έκδοση απόφασης εγκρίσεως της μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου μεταξύ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και της Ακαδημίας Αθηνών.

Απεστάλη μάλιστα στην Ακαδημία Αθηνών από “Αποκεντρωμένη” το με αριθμό πρωτοκόλλου 64802/4069/2-8-2018 έγγραφό της, με τίτλο ''Διευκρινήσεις σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου επί των οδών Β. Παύλου 51 και Αισώπου, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Μάξιμου Μητσόπουλου, που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών''.

Καταλάβατε; Στα του οίκου μας (συγκεκριμένα Δήμος και Ακαδημία Αθηνών) δεν κάνουμε εμείς κουμάντο, αλλά η ...”Αποκεντρωμένη”...

Ίσως θέλει να το θέσει ως αίτημα στους “Θεσμούς” και στους “Δανειστές” για να μας επιτρέψουν...

Για ποια Αυτοδιοίκηση μιλάμε;;;

       Αννα Μπουζιάνη

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 316 επισκέπτες και κανένα μέλος