Για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
γράφει η: Αννα Μπουζιάνη

 

H πρώτη συνεδρίαση του 2018, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, είχε ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη το Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Mετά το κόψιμο της βασιλόπιτας και τις ερωτήσεις των συμβούλων προ ημερησίας, συζητήθηκε εκτενώς η συνεργασία του Δήμου με το ΥΠΕΘΑ, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία χώρου διαλογής απορριμμάτων μέσα στη στρεμματική έκταση της Σχολής Ευελπίδων.

Αυτό προέκυψε μετά από νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει το δικαίωμα σε στρατιωτικές μονάδες να μισθώσουν χώρους σε Δήμους ή να συλλειτουργήσουν εγκαταστάσεις που έχουν ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν είχαν ενημέρωση για το θέμα και το εισηγητικό το έλαβαν την τελευταία στιγμή.

Έτσι ο Δημ. Δαβάκης ζήτησε αναβολή του θέματος, προκειμένου να γίνει αναλυτική ενημέρωση, γιατί όπως είπε «έρχεται χωρίς καμμία ενημέρωση, καμμία διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση των πολιτών. Ήρθε ένα σημείωμα 20 αράδων». [...] «όχι εξ απήνης συμπεριφορές». Η πρότασή του ωστόσο καταψηφίστηκε.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος έδωσε μία εικόνα της μορφής του συμφώνου, εξηγώντας ότι αυτό γίνεται: Με γνώμονα την αναγκαιότητα της εξυπηρέτησης λόγω γενικού συμφέροντος και ειδικότερα την ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης του Δήμου, τη δημιουργία υποδομών οι οποίες θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και την απρόσκοπτη συνέχιση των υφιστάμενων στρατιωτικών δραστηριοτήτων, θα εξεταστούν προτάσεις του Δήμου στην κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων αυτών.

Επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει μαι διαδικασία σε πολύ πρώιμο στάδιο, με μεγάλο δίχτυ δυσκολίας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα χρειαστεί περίπου πέντε χρόνια μέχρι να φτάσει σε σημείο υλοποίησης.

...Η συμφωνία αυτή αφορά την έναρξη συζητήσεων μεταξύ του Δήμου και του Υπουργείου για τη διερεύνηση της πιθανότητας να δημιουργηθεί στο χώρο της Σχολής Ευελπίδων, μικρή σύγχρονη μονάδα ολικής επεξεργασίας απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου και τις αντίστοιχες ανάγκες του στρατού.

Πρόκειται για μονάδα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου και υπό συνθήκες θα μπορούσε να συζητηθεί η εξυπηρέτηση έως δύο ακόμα γειτονικών δήμων. Σε καμία περίπτωση δεν συζητείται η δημιουργία μονάδας εξυπηρέτησης μεγαλύτερης έκτασης που θα προκαλούσε κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση της πόλης.

Τόνισε ότι η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν δεσμεύει το Δήμο και δεν υιοθετεί κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία, προβλέπει όμως τη σύσταση επιτροπής στρατηγικής συνεργασίας για τους σκοπούς του με εκπροσώπηση του Δήμου και του Υπουργείου η οποία εντός ενός έτους (με δυνατότητα παράτασης έως έξι μήνες) θα συντάξει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα εξελιχθεί σε σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Παράλληλα θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης της συνεργασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις (εφ’ όσον το επιθυμούν) και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής.

Ειδικότερα για την πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, φορείς αυξημένου κύρους όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συντάσσουν μελέτες για λογαριασμό του Δήμου με τις οποίες αναζητούν τις σύγχρονες τεχνολογίες ανά την Ευρώπη για τη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που εξακολουθεί και χρησιμοποιεί την παρωχημένη και αντιπεριβαλλοντική μέθοδο της υγειονομικής ταφής.

Στις αρχές του καλοκαιριού, το ΕΜΠ θα παραδώσει στο Δήμο μελέτη, η οποία θα υποδεικνύει ποια από τις έξι τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από Ευρωπαϊκές χώρες (και είναι υπό εξέταση) είναι η καταλληλότερη με βασικό κριτήριο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Η κατεύθυνση που αναζητείται και εξετάζεται είναι η επεξεργασία των απορριμμάτων με μεθόδους αυτόματου διαχωρισμού, ανακύκλωση των υλικών και παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων από τα υπολείμματα. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι απολύτως «πράσινες», φιλικές στο περιβάλλον και χωρίς να επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο την περιοχή.

Ο Δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Βιέννης, του Βερολίνου και του Νταβός, όπου αντίστοιχες μονάδες έχουν ήδη δημιουργηθεί μέσα στο οικιστικό ιστό των πόλεων.

Οι σύμβουλοι ζητούσαν λεπτομέρειες, ακόμη και για ποιο σύστημα θα λειτουργήσει, κάτι που είχε τονίσει προηγουμένως ο δήμαρχος ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη και είναι μακρύς ο δρόμος...

Ο επικεφαλής της μείζοντος αντιπολίτευσης Σπύρος Πανάς είπε: “χαιρετίζω θετικά την προσπάθεια αυτή”.

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημ. Δόγκας: «Καλό θα είναι να συμμετέχουν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων στην Επιτροπή για να ενημερώνεται καλύτερα η τοπική κοινωνία».

Δημ. Κιούκης: Την είχα προτείνει για ανακύκλωση, διαχείριση, μεταφόρτωση. Η καύση είναι πολύ ακριβή, αλλά είναι μια υπόθεση που οδηγεί στο μέλλον. Μπορεί να μας δώσει τηλεθέρμανση και ηλεκτρικό». Ψήφισε δε “παρών με αγωνία”.

Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος, αλλά κάποιοι σύμβουλοι δεν το υιοθέτησαν, δεν επείσθηκαν και δεν βγήκε ομόφωνη απόφαση. Καταψήφισαν οι σύμβουλοι Κοντονής, Μπελετσιώτης, Σίνα, Δαβάκης, Ματόπουλος, Δόγκας, Πασακυριάκος.

Έτσι το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συσταθεί και θα εγκριθεί η επιτροπή παρακολούθησης της συνεργασίας (υπ. αριθμ. 2/2018 απόφαση).

Το λόγο πήραν και οι πρόεδροι Συλλόγων της Βάρης, Φώτης Κούτρας και Μ. Μεσήνης, οι οποίοι τόνισε «ναι στην εγκατάσταση αλλά με νέα τεχνολογία και βέβαια να μην περνάνε τα οχήματα μέσα από το Χέρωμα».

Στη συνεδρίαση, λόγω του ενδιαφέροντος, παρευρέθη και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κρωπίας Αθηνά Κιούση και ο δημοτικός σύμβουλος Διον. Κερασιώτης. Μάλιστα η Α. Κιούση έλαβε το λόγο και σημείωσε ότι έχει και ο δικός τους Δήμος την ίδια αγωνία και θα είναι επ’ ωφελεία όποια συνεργασία.

H Σχολή Ευελπίδων διαθέτει 2.250 στρέμματα, τα οποία βρίσκονται στα όρια δύο Δήμων. Του Δήμου 3Β το 83% (75% στη Βάρη και 8% στη Βούλα) και του Δήμου Κρωπίας το 18%.

Για την μονάδα που συζητείται χρειάζονται 4,5 στρέμματα για την κλειστή εγκατάσταση, ενώ συνολικά φθάνουν τα 25 στρέμματα.

 

Το σύμφωνο υπεγράφη

vvv YPETHA 01

Όπως σημειώνεται και στο ολιγόλογο δελτίο τύπου του ΥΠΕΘΑ τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου «Υπεγράφη πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος».

Κρατήστε αυτή την ημερομηνία, γιατί μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ καλό για το Δήμο, αν καταφέρει και λύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων του, γιατί ήδη η Φυλή έχει ξεπεράσει τα όριά της και σύντομα δεν θα έχουμε πού να ακουμπήσουμε τα απορρίμματά μας. Η τιμή απόθεσης από τον ΕΔΣΚΝΑ υπερδιπλασιάστηκε από 45 ευρώ σε 100 €/τόνο.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι κάθε κοινωνία πρέπει να φέρει τα ίδια βάρη της. Να προχωρήσει η ανακύκλωση, γιατί τα σκουπίδια είναι χρυσός, και να σωθεί πλανήτης.

Αννα Μπουζιάνη

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 430 επισκέπτες και κανένα μέλος