Ο Δήμος Κρωπίας καταδικάζει με ομόφωνο ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας, μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΕΣΔΝΑ, που αφορούν κυρίως το «Σχέδιο αποκατάστασης & αξιοποίησης εξοφλημένων ανενεργών λατομείων» συνεδρίασε και καταδίκασε τις ενέργειες της Ε.Ε. του ΕΣΔΝΑ, γιατί έλαβε αποφάσεις αγνοώντας τον Α’ βαθμό της Τ.Α. και ιδιαίτερα Δήμους που έχουν λατομεία.

Η συνεδρίασε έλαβε χώρα στις 10 Αυγούστου (20ή συνεδρίαση) και εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα, ομόφωνα.

 ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας θεωρεί απαράδεκτες τις αποφάσεις 342 & 343/2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Ν.Α και τις καταδικάζει. Διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο, τον χρόνο, και την όλη μεθόδευση λήψης της απόφασης. Ενώ διαφωνεί πλήρως με το περιεχόμενό της. Ο Δήμος μας από την αρχή δημοσιοποίησης της έναρξης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο αποκατάστασης & αξιοποίησης εξοφλημένων ανενεργών λατομείων» (Ε.Α.Λ.Μ Αττικής) προέβη, με δικές του πάντα πρωτοβουλίες και ενέργειες, σε ενημέρωσή του για τα περιεχόμενα έως και το δεύτερο στάδιο της μελέτης. Προσπάθησε με έγγραφό του να ενημερώσει και να προσκομίσει τεκμηριωμένα στοιχεία αντίθεσης σε όσα αφορούσαν το Δήμο Κρωπίας. Όμως δεν έλαβε καμία πρόσκληση για συνεργασία ή γνώση τόσο των παραδοτέων του δεύτερου σταδίου όσο και της τελικής μελέτης. Δεν προηγήθηκε καν έστω μια μορφή διαβούλευσης μεταξύ ΕΣΔΝΑ και Δήμων που είχαν λατομικούς χώρους. Όλα τα παραπάνω, συνδυαστικά, δημιουργούν βάσιμες υποψίες για προειλημμένες και τετελεσμένες αποφάσεις και διάθεση αιφνιδιασμού των τοπικών κοινωνιών. Δείχνουν μια απαράδεκτη έλλειψη σεβασμού στον Α΄ Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της βασικής αρχής της εγγύτητας ενώ δημιουργούν αντιθέσεις και ρήξεις μεταξύ του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των πολιτών των Δήμων της Αττικής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα συντονίσει και θα οργανώσει τις ενέργειες υπεράσπισης του δημοτικού και ευρύτερα δημοσίου συμφέροντος προς όφελος τόσο των δημοτών του όσο και των πολιτών της Αττικής από σχεδιασμούς αυταρχισμού. Οι αντιδημοκρατικοί αυτοί σχεδιασμοί δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο μας ορθής, δημοκρατικής και ισότιμης συμμετοχής όλων των Δήμων στον ΠΕΣΔΑ Αττικής».

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 495 επισκέπτες και κανένα μέλος